CASA MILÀ, LA PEDRERA (1906-1912)


Passeig de Gràcia, 92
Barcelona


FITXA TÈCNICA

Localització:
Passeig de Gràcia, 92, Barcelona
Data del projecte:
1906
Data de construcció:
1906-1912
Tipus d'edifici:
immoble comercial i d'habitatges entre mitgeres
Promotor:
Pere Milà i Camps, Roser Segimon i Artells
Projecte:
Antoni Gaudí i Cornet
Direcció de l'obra:
Antoni Gaudí i Cornet
Col.laboradors:

Josep Canaleta i Cuadras, arquitecte (redacció del projecte)
Domènech Sugrañes i Gras, arquitecte (redacció del projecte)
Josep Maria Pujol i Gibert, arquitecte (redacció del projecte)
Joan Rubió i Bellver, arquitecte (redacció del projecte)
Jaume Bayó i Font, arquitecte (càlcul de càrregues)
Josep Bayó i Font, constructor
Torras, Herrería y Construcciones, fabricant d'estructures en ferro (material de ferro)
Astilleros Morell, fabricant d'estructures en ferro (material de ferro)
Taller Badia germans, forja (baranes en ferro forjat)
Carles Mani i Roig, escultor
Joan Matamala i Flotats, escultor
Joan Beltran, escultor modelista (treballs en guix)
Foneria Mañach, foneria (treballs de llautó)
Casa Muntadas, empresa instal·ladora de calefacció (calefacció)
F. Escofet y Cía., fàbrica de paviments (paviment ceràmic)
Aleix Clapés i Puig, pintor (pintura decorativa)
Lluís Morell i Comet, pintor (pintura decorativa)
Iu Pascual i Rodés, pintor (pintura decorativa)
Francesc Xavier Nogués i Casas, pintor (pintura decorativa)
Ramon Dedeu, participació desconeguda

Materials destacables:
pedra, totxo, rajola, ferro, pintura i fusta
     
1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917
00; border: 1px none #000000; visibility: hidden">