El projecte d'Hotel Attraction candidat a World Trade Center de Nova York

L'any 1908, el visionari arquitecte Gaudí va projectar un gratacels per a la ciutat de Nova York, del qual es coneixen diversos dibuixos gràcies al seu col·laborador Matamala, alguns atribuïts al propi Gaudí.

L'immoble havia de ser construït a la ciutat on, anys més tard, s'aixecaren les dues Torres Bessones que durant força anys n'han representat l'sky-line. Després de la dramàtica destrucció d'aquelles, la voluntat de construir nous edificis planteja interrogants. Com ha de ser la nova zona? Quins edificis l'han de conformar?

Després d'uns anys d'estudi, en el marc de l'Any Internacional Gaudí 2002 es presentà el projecte d'Hotel Attraction, recreat en realitat virtual per Marc Mascort i Boix amb l'assessorament de Joan Bassegoda i Nonell, conservador de la Reial Càtedra Gaudí de Barcelona. La proposta està sobre la taula: perquè no construir el projecte de Gaudí a la ciutat per a la que realment va ser pensat?

El proper 23 de gener se celebrarà, a The Graduate Center de la City University of New York (CUNY), en col·laboració amb l'Instituto Cervantes de Nova York i el Consorci Català per a la Promoció Exterior de la Cultura (COPEC), la presentació del projecte de Gaudí i la seva avançada estructura de secció parabòlica.

Més informació a:
www.hotelattraction.com
www.copec.es

Per assistir-hi:
www.gc.cuny.edu/press_information/current_releases/january_2003_gaudi.htm


 

 
 
Font: Any Internacional Gaudí (16.1.2003)